U.K. & World Travel Images by Jim Berryman Photographic U.K.

CONTACT JIM BERRYMAN PHOTOGRAPHIC UK

kashmir_dal_lake_sunset_1989_0126

Kashmir Srinigar Dal Lake sunset
File No._kashmir_dal_lake_sunset_1989_0126